page banner

FRP (Fiberglass Armed Plastic) rør ABSTRAKT

FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) rør, som med andre materialer, kreves for å overholde ASME B31.3 Pressure Process Piping Code.Det er mangler i anbefalingen i forhold til Frp.FRP er et unikt materiale ved at det ikke er etablerte trykk-temperaturklassifiseringer som det er for andre materialer, f.eks. stål, PVC.Koden gir regler for trykkdesign av komponenter uten etablerte klassifiseringer.Reglene for Frp kan imidlertid være svært uoversiktlige og tvetydige.Koden gir regler for spenningsanalyse av rørsystemer, men adresserer ikke de unike egenskapene til FRP i tilstrekkelig grad.Installasjons- og testkravene for FRP må også oppdateres.Denne artikkelen vil oppsummere ASME Pressure Piping Code gjeldende krav for trykkdesign, spenningsanalyse og installasjon av FRP-rør i prosessapplikasjoner (unntatt gasstrykkrør og ikke-trykkapplikasjoner).Et rørprosjektteam jobber for tiden under oppgavegruppe F i ASME B31.3 for å gjennomgå og revidere koden ettersom den omhandler FRP, og papiret vil også gi en oppdatering om statusen til den gjennomgangen og anbefalte endringer.


Innleggstid: 17-jan-2022